Stichting Buitenruimte Gelre realiseert een buitenruimte naast de IC-afdeling van Gelre ziekenhuizen te Apeldoorn, bestaande uit een serre en een daktuin.

Zeker voor patiënten met een langdurige IC opname is het naar buiten kunnen gaan belangrijk. Het wordt ervaren als een eerste stap op weg naar genezing en ontslag naar huis. De eerste keer naar buiten omschrijven patiënten vaak als: het gevoel dat je weer leeft. Zo is het idee voor een buitenruimte bij de IC ontstaan. De stichting verwerft de hiervoor benodigde financiële middelen, goederen en diensten.

De benodigde middelen voor de realisatie van de serre zijn al enige tijd rond. De start van de bouw is echter uitgesteld, omdat het ziekenhuis eerst groot onderhoud aan het dak gaat uitvoeren. Dit groot onderhoud is ivm de bouw van de buitenruimte naar voren gehaald. Vanwege de huidige financiële situatie van het ziekenhuis heeft het even geduurd voordat de investeringscommissie hierover een besluit kon nemen. Omdat het daardoor lange tijd onduidelijk was wanneer wij niet met de bouw van de serre konden starten, hadden we ons project en ook de fundraising even op on hold gezet.

Inmiddels is de investeringsaanvraag voor het groot onderhoud van het dak goedgekeurd en is aan ons meegedeeld dat het groot onderhoud voor de bouwvakantie 2024 wordt afgerond, zodat de bouw van de serre meteen na de bouwvakvakantie kan starten. Dit zal dan nog ongeveer 2 maanden in beslag nemen.

Als de serre klaar is, willen we in het najaar meteen aan de slag met de daktuin. De fundraising hiervoor is weer in volle gang. Als we de resterende financiële middelen tijdig verwerven, dan wordt het project vóór 1 januari 2025 afgerond. 

Serre

Fundraising rond

Daktuin

€46.169 van €150.000 opgehaald
het plan voor de daktuin doneren? graag!

Waarom een buitenruimte bij de IC?

Voor IC-patiënten

Een opname op de IC heeft een grote impact op patiënten en hun familieleden, zowel tijdens de opname als in de herstelfase, die jaren kan duren. Deze klachten kunnen heel verschillend zijn, zowel in soort als in ervaren ernst. Onderzoek wijst uit dat een rustgevende, vriendelijk ingerichte omgeving, extra aandacht voor privacy en de natuur maakt dat mensen zich veilig voelen en meer ontspannen. Een buitenruimte kan dan functioneren als een helende omgeving.

Voor familie van IC-patiënten

Familieondersteuning is erkend als een belangrijke factor in het herstel van de IC patiënt. Ook voor kinderen is een bezoek op de IC van een naast familielid belangrijk. De eigen fantasie is voor een kind vaak angstiger dan een bezoek aan de IC zelf. Het creëren van een buitenruimte met een overvloedige natuur die dicht bij een IC is gelegen, kan een effectieve manier zijn voor het verminderen van spanning bij familieleden van IC-patiënten.