Stichting Vrienden van Gelre

De Stichting Vrienden Gelre Ziekenhuizen – locatie Apeldoorn is opgericht in 1997. De stichting verleent financiële steun aan het Gelre ziekenhuis Apeldoorn. Het gaat in het bijzonder om uitgaven die niet uit het reguliere ziekenhuisbudget kunnen worden bekostigd. Deze ondersteuning moet ten goede komen aan (groepen) patiënten van Gelre Apeldoorn en in het bijzonder aan de service voor patiënten en hun welzijn. De stichting is mede afhankelijk van donaties en giften.

Een aantal voorbeelden van projecten die in de afgelopen jaren zijn ondersteund:

  • Qwiek, een apparaat dat een audiovisuele beleving creëert voor patiënten van de afdeling Geriatrie
  • Virtual Reality brillen voor de afdeling Kindergeneeskunde en Oncologie
  • MOTOmed la Proof, een bewegingstrainer voor patiënten van de Afdeling Geriatrie
  • het “fietslabyrint” voor de afdeling Geriatrie en Interne Geneeskunde
  • herinrichting wachtruimte kinderpoli i.s.m. Sprengeloo
  • steunen van wetenschappelijk onderzoek
  • vervanging piano in het auditorium.

De Stichting Vrienden van Gelre heeft reeds de eerste EUR 50.000 als startkapitaal beschikbaar gesteld ten behoeve van de buitenruimte van Gelre IC.

“IC-patiënten gaan vaak een langdurig revalidatietraject tegemoet, waar al mee begonnen wordt tijdens hun verblijf op de IC. Het is heel fijn, maar ook erg motiverend als IC-patienten geregeld de gelegenheid krijgen naar buiten te kunnen. Dit project past dan ook prima binnen de doelstellingen van de Stichting.”