Help mee!

De fundraising voor de serre is inmiddels rond, maar de fundraising voor de realisatie van de daktuin is nog in volle gang. In totaal is ongeveer € 150.000 nodig. Op de thermometer op de home-pagina vind je binnenkort de huidige stand van zaken.

Naast financiële middelen, is er ook behoefte aan goederen en gratis diensten om de buitenruimte tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren.

 

Hoe kun je helpen?

Donaties en fundraising door verenigingen en particulieren

Je kunt uiteraard helpen door rechtstreeks een financiële bijdrage te doen. Dat kan via de doneerknop of maak je donatie over naar een van onderstaande bankrekeningen:

NL26 FVLB 0260 8177 08 t.n.v. de Stichting Buitenruimte Gelre IC
NL32 RABO 0373 6253 40 t.n.v. de Stichting Buitenruimte Gelre IC

Je kunt ook een stukje daktuin sponsoren, deelnemen aan een fundraising project of zelf een fundraising project organiseren, waarvan de opbrengst naar de daktuin voor Gelre IC gaat. De Apeldoornse serviceclubs organiseren diverse fundraising projecten om geld in te zamelen voor dit project, maar ook andere verenigingen en particulieren zijn van harte uitgenodigd om een fundraising project te organiseren.

Meedoen? Ja, ik wil…

doneren sponsor je eigen stukje daktuin meedoen met een project een eigen project starten

Donaties van fondsen en bedrijven

Het bestuur van de stichting Buitenruimte Gelre IC benadert fondsen en bedrijven om financiële bijdragen te doen aan het project.

Wil jouw organisatie ons project financieel of met goederen en diensten steunen? Of wil je ons in contact willen brengen met een fonds of bedrijf dat interesse zou kunnen hebben om een financiële bijdrage te leveren? Neem dan contact op met Alfons Willemsen, tel 06-46638341.

Enorm bedankt voor jullie gulle bijdrage:

Anoniem

€10,00 8 april 2024

Roland Booster

€15,00 5 oktober 2023

John de Kruyf

€10,00 5 oktober 2023

Hoop dat het snel gerealiseerd kan worden.

AH Eglantier Apeldoorn

€170,25 2 oktober 2023

Opbrengst statiegeld Augustus 2023

AH De Linie Apeldoorn

€495,95 2 oktober 2023

Opbrengst statiegeld Januari-Juli 2023

Saskia De Jongh

€25,00 1 oktober 2023

Mooi initiatief!

BKM Gelre ziekenhuizen

€125,00 13 september 2023

Bijdrage bedrijfskundig managers n.a.v. afscheid Edwin Maalderink

Vakgroep Radiologie en Nucleaire Geneeskunde

€250,00 1 september 2023

Namens vakgroep radiologie en nucleaire geneeskunde tgv afscheid dhr Maalderink

Wat levert het op om bij te dragen aan dit project?

Jouw bijdrage aan de buitenruimte voor Gelre IC wordt in de eerste plaats gewaardeerd door de IC-patiënten en hun familie. Bovendien zullen de medewerkers van de IC, die veel stress ervaren in de huidige Corona periode, jouw bijdrage opvatten als een blijk van waardering en een mogelijkheid om enige ontspanning op de IC-afdeling te brengen. Zo maken we met zijn allen de maatschappij waarin wij leven een beetje mooier!

Alle bijdragen van particulieren, bedrijven en fondsen worden uiteraard vermeld op deze website en op een nog nader te bepalen plek in de buitenruimte van IC Gelre.

Voor grote sponsorbijdragen bestaat de mogelijkheid om op basis van maatwerk afspraken te maken over de zichtbaarheid van de sponsoring of deelname aan netwerken en events rondom dit project. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met Alfons Willemsen, tel 06-46638341.

ben jij al Warmhartig geweest?

Warmhartigheid is in Augustus 2020 gekozen tot nieuw Nederlands woord. Volgens het Nederlandse publiek, dat twee weken lang kon stemmen, omschrijft het woord het beste de band die ontstaat wanneer twee onbekenden naar elkaar omkijken. Bijdragen aan dit project is in die zin een fantastische vorm van warmhartigheid!

ik wil doneren