Help mee!

Voor de realisatie van de buitenruimte bij Gelre IC is ongeveer € 400.000 nodig. Dat is een flink bedrag, waarvan de eerste € 50.000 door Stichting Vrienden Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn beschikbaar is gesteld. Naast financiële middelen, is er ook behoefte aan goederen en gratis diensten om de buitenruimte tegen zo laag mogelijke kosten te realiseren.

 

Hoe kun je helpen?

Donaties en fundraising door verenigingen en particulieren

Je kunt uiteraard helpen door rechtstreeks een financiële bijdrage te doen. Dat kan via de doneerknop of maak je donatie over naar een van onderstaande bankrekeningen:

NL26 FVLB 0260 8177 08 t.n.v. de Stichting Buitenruimte Gelre IC
NL32 RABO 0373 6253 40 t.n.v. de Stichting Buitenruimte Gelre IC

Je kunt ook deelnemen aan een fundraising project of zelf een fundraising project organiseren, waarvan de opbrengst naar de buitenruimte Gelre IC gaat. De Apeldoornse serviceclubs organiseren diverse fundraising projecten om geld in te zamelen voor dit project, maar ook andere verenigingen en particulieren zijn van harte uitgenodigd om een fundraising project te organiseren.

Meedoen? Ja, ik wil…

doneren meedoen met een project een eigen project starten

Donaties van fondsen en bedrijven

Het bestuur van de stichting Buitenruimte Gelre IC benadert fondsen en bedrijven om financiële bijdragen te doen aan het project.

Mocht jouw organisatie ons project financieel willen steunen of wil je ons in contact willen brengen met een fonds of bedrijf dat interesse zou kunnen hebben om een financiële bijdrage te leveren, neem dan contact op met Alfons Willemsen, tel 06-46638341.

Schenking of sponsoring van goederen en gratis diensten

Naast een financiële bijdrage is het ook mogelijk om goederen of gratis diensten ter beschikking te stellen of te sponsoren ten behoeve van de buitenruimte van Gelre IC.

T.b.v. de realisatie van de buitenruimte zijn o.a. de volgende goederen nodig:

 • Een serre van ca 80 m2;
 • Een overdrukinstallatie ten behoeve van de sluis tussen de IC en de buitenruimte;
 • Verlichting t.b.v. de serre
 • Ventilatie t.b.v. de serre
 • Meubilair voor de serre en de daktuin
 • Kinderspeelgoed
 • Vloerafwerking
 • Omheining van de tuin als valbescherming
 • Tuinverlichting

Daarnaast komen wij graag in contact met o.a. de volgende professionals die gratis diensten willen leveren ten behoeve van de realisatie van de buitenruimte van Gelre IC:

 • Een subsidiedeskundige
 • Audio-visuele ondersteuning
 • Een installatiedeskundige
 • Overige professionals die wat kunnen toevoegen aan de kwaliteit van het project

Overweeg je om goederen of gratis diensten beschikbaar te stellen aan dit mooie project? Neem dan contact op met Paul Janssen, tel  06-55744067.

Enorm bedankt voor jullie gulle bijdrage:

Rotary Apeldoorn Noord

€2.127,71 5 januari 2022

Opbrengst wijnactie 2021

Erik Harleman

€50,00 5 januari 2022

Lionsclub Apeldoorn De Colonnade

€1.040,00 3 januari 2022

Opbrengst Diner voor Buitenruimte Gelre IC

Anoniem

€5.000,00 2 januari 2022

AH Ugchelen, statiegeldactie

€271,90 23 december 2021

Flip Kips

€104,00 22 december 2021

Dit is het bedrag aan statiegeld dat gedoneerd is in de maand september 2021 bij AH Eglantier; zie mail van Flip naar Alfons van 22 dec 2021

Mevrouw

€25,00 3 december 2021

Statiegeld sparen Q3 Coop Mercatorplein Kerschoten

€380,70 2 december 2021

Anoniem

€50,00 1 december 2021

Lionsclub Appelthorn

€1.500,00 21 november 2021

actie EK-bingo, lege flessen en wijn

KIM Nederland BV

€1.400,00 19 november 2021

Anoniem

€10,00 17 november 2021

Wat levert het op om bij te dragen aan dit project?

Jouw bijdrage aan de buitenruimte voor Gelre IC wordt in de eerste plaats gewaardeerd door de IC-patiënten en hun familie. Bovendien zullen de medewerkers van de IC, die veel stress ervaren in de huidige Corona periode, jouw bijdrage opvatten als een blijk van waardering en een mogelijkheid om enige ontspanning op de IC-afdeling te brengen. Zo maken we met zijn allen de maatschappij waarin wij leven een beetje mooier!

Alle bijdragen van particulieren, bedrijven en fondsen worden uiteraard vermeld op deze website en op een nog nader te bepalen plek in de buitenruimte van IC Gelre.

Voor grote sponsorbijdragen bestaat de mogelijkheid om op basis van maatwerk afspraken te maken over de zichtbaarheid van de sponsoring of deelname aan netwerken en events rondom dit project. Voor nadere informatie hierover kunt u contact opnemen met Alfons Willemsen, tel 06-46638341.

ben jij al Warmhartig geweest?

Warmhartigheid is in Augustus 2020 gekozen tot nieuw Nederlands woord. Volgens het Nederlandse publiek, dat twee weken lang kon stemmen, omschrijft het woord het beste de band die ontstaat wanneer twee onbekenden naar elkaar omkijken. Bijdragen aan dit project is in die zin een fantastische vorm van warmhartigheid!

ik wil doneren