Mooie donatie van Stichting Zabawas voor de Buitenruimte Gelre IC

Wij zijn heel erg blij met de gulle donatie die is toegekend door de Stichting Zabawas. Mede door deze bijdrage kunnen we starten met de bouw van een serre naast de Intensive Care van Gelre Ziekenhuizen, zodra de onlangs aangevraagde bouwvergunning is ontvangen. Ondertussen gaan we verder met de fundraising voor de daktuin. Ook hiervoor zijn donaties nog steeds van harte welkom.