DOOR SAMENWERKING MOOIE OPBRENGST OLIJFOLIE-ACTIE

De olijfolieactie heeft maar liefst EUR 6.037,90 opgebracht tbv de buitenruimte voor de IC van Gelre ziekenhuizen. Met dank aan de ouders van Anke Kröner voor de levering van de olijfolie, onze ambassadeur Bruno Bruins voor het ontwerp van het prachtige etiket en Rotaract Apeldoorn en vele andere vrijwilligers voor de verkoop en distributie. Wat een mooie samenwerking voor het goede doel!