Stichting Buitenruimte Gelre realiseert een buitenruimte naast de IC-afdeling van Gelre ziekenhuizen te Apeldoorn, bestaande uit een serre en een daktuin.

Zeker voor patiënten met een langdurige IC opname is het naar buiten kunnen gaan belangrijk. Het wordt ervaren als een eerste stap op weg naar genezing en ontslag naar huis. De eerste keer naar buiten omschrijven patiënten vaak als: het gevoel dat je weer leeft. Zo is het idee voor een buitenruimte bij de IC ontstaan. De stichting verwerft de hiervoor benodigde financiële middelen, goederen en diensten.

De financiering van de serre is inmiddels rond en de bouw start in het 2e kwartaal van 2023, nadat de nieuwe parkeergarage bij het Gelre ziekenhuis is opgeleverd.

Er is ook al een goede start gemaakt met de fundraising voor de daktuin. De komende periode worden diverse acties georganiseerd en worden fondsen benaderd om de resterende middelen voor de daktuin te verwerven, zodat het hele project eind 2023 kan worden afgerond. Uiteraard zijn donaties van particulieren en bedrijven ook nog steeds van harte welkom! 

Serre

Fundraising rond

Daktuin

€46.159 van €150.000 opgehaald
het plan voor de daktuin doneren? graag!

Waarom een buitenruimte bij de IC?

Voor IC-patiënten

Een opname op de IC heeft een grote impact op patiënten en hun familieleden, zowel tijdens de opname als in de herstelfase, die jaren kan duren. Deze klachten kunnen heel verschillend zijn, zowel in soort als in ervaren ernst. Onderzoek wijst uit dat een rustgevende, vriendelijk ingerichte omgeving, extra aandacht voor privacy en de natuur maakt dat mensen zich veilig voelen en meer ontspannen. Een buitenruimte kan dan functioneren als een helende omgeving.

Voor familie van IC-patiënten

Familieondersteuning is erkend als een belangrijke factor in het herstel van de IC patiënt. Ook voor kinderen is een bezoek op de IC van een naast familielid belangrijk. De eigen fantasie is voor een kind vaak angstiger dan een bezoek aan de IC zelf. Het creëren van een buitenruimte met een overvloedige natuur die dicht bij een IC is gelegen, kan een effectieve manier zijn voor het verminderen van spanning bij familieleden van IC-patiënten.