PLUG IN NOVATIE

Plug In novatie wil met passie en plezier duurzame leefomgevingen realiseren door gebruik te maken van innovaties op het gebied van techniek, samenwerking en energie, waarbij wij stellen dat:

  • Innovaties noodzakelijk zijn om balans te brengen tussen goede leefomgevingen voor mensen en draagkracht van de aarde.
  • Innovaties nodig zijn om de traditionele bouwprocessen te transformeren tot processen met minder faalkosten, minder uitstoot van schadelijke stoffen en een betere prijs-kwaliteit verhouding.
  • Innovaties nodig zijn om de traditionele, op economische gronden gebaseerde, organisaties en haar verdienmodellen te transformeren tot netwerkprocessen waarbij kennis wordt gedeeld en verdienmodellen een logisch gevolg zijn in plaats van een doel.

www.plug-innovatie.nl